Prenesno s portala SB Online: OTKRIVAMO NOVE PROBLEME ZA GRADONAČELNIKA: Revizija mu upala u tvrtku, otkrili hrpu nepravilnosti

Radio Prkos 10.10.2023 NOVA GRADIŠKA
img

SBOnline u posjedu je izvješća o financijskoj reviziji za tvrtku Odlagalište d.o.o. kojoj je između ostalih jedinica lokalnih samouprava većinski vlasnik, točnije Grad Nova Gradiška.

Pojednostavimo, Državni ured za reviziju upao je u tu tvrtku i blago rečeno utvrdio  brojne nepravilnosti, od kojih su neke, prema tumačenjima pravnih stručnjaka, i možebitna ozbiljna kaznena djela. Kako navode u samome početku Društvo, odnosno tvrtka Odlagalište nije donijela godišnji plan poslovanja, odnosno godišnji program rada za 2021. godinu.


 
"Planom nabave za 2021. planirana je nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti od 19.580.500,00 kn. Prema Statističkom izvješću za 2021. ukupna vrijednost nabave roba, radova i usluga iznosila je 20.627.894,00 kn, od čega su otvorenim postupcima javne nabave nabavljene robe, radovi i usluge u vrijednosti od 17.721.541,00 kn, a postupcima jednostavne nabave u vrijednosti od 2.906.353,00 kn", navedeno je u izvješću.


 
Nadalje, tvrtka Odlagalište u studenom 2020. godine zaključila je ugovor za nabavu specijalnog komunalnog vozila u vrijednosti od 116.355,00 eura za koji obavijest o dodjeli ugovora nije pravodobno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ono što je također ovdje sporno i jedan od većih problema jest da je Revizijom utvrđeno da je u Registru ugovora pogrešno naveden iznos od 116.355,00 kn, a ugovorena vrijednost spomenutog vozila je 116.355,00 EUR zbog čega ni podaci u Statističkom izvješću o javnoj nabavi za 2021. nisu točni.

"Društvo je izravnim ugovaranjem nabavilo električnu energiju u vrijednosti od 199.572,00 kn, nasipni kamen u vrijednosti od 105.899,00 kn i informatičke usluge u vrijednosti od 97.152,00 kn, a prema odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave trebalo je uputiti poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje tri gospodarska subjekta po izboru", stoji u izvješću.

Tvrtkom Odlagalište upravljaju Uprava, odnosno direktor Marijan Furić od lipnja 2018. godine, te Nadzorni odbor na čijem je čelu predsjednik, odnosno Zlatko Zebić, koji je podsjetimo osoba od velikog povjerenja novogradiškog gradonačelnika, poznat i po tome što je uhljebio sve što se uhljebiti da, te njegova zamjenica Manda Novoselac i članovi Marijan Radić,  Jurica Atlagović, i aktualni savjetnik gradonačelnika Vinka Grgića za Vlatko Greiner.

Dakle, svi su bili na tim pozicijama kada je nabavljano sporno specijalno komunalno vozilo, i danas su svi tamo, bez obzira na ovaj sramotni (ne)namjerni propust. Ali, nemojte se brinuti, za nagradu, zbog gore navedenog propusta Zebić i "ekipa" isplatili su si nagradu. Naime, prema odluci iz 2019. godine predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora pripada naknada od 900 kuna, bez obzira na održane sjednice, dok članovima pripada 750 kuna po jednoj održanoj sjednici.

"Odlukom Skupštine Društva iz srpnja 2021. povećane su naknade članovima Nadzornog odbora. Predsjedniku te zamjeniku predsjednika koji vodi sjednicu u odsutnosti predsjednika utvrđena je naknada u neto iznosu od 1.300,00 kn mjesečno, a zamjeniku i članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.000,00 kn mjesečno bez obzira na održane sjednice. Nadzorni odbor ima pet članova. Tijekom 2021. održano je sedam sjednica Nadzornog odbora. Naknade su isplaćivane u mjesečnim iznosima, neovisno o tome je Odlukom Skupštine Društva iz srpnja 2021. povećane su naknade članovima Nadzornog odbora. Predsjedniku te zamjeniku predsjednika koji vodi sjednicu u odsutnosti predsjednika utvrđena je naknada u neto iznosu od 1.300,00 kn mjesečno, a zamjeniku i članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.000,00 kn mjesečno bez obzira na održane sjednice. Nadzorni odbor ima pet članova. Tijekom 2021. održano je sedam sjednica Nadzornog odbora. Naknade su isplaćivane u mjesečnim iznosima, neovisno o tome je li održana sjednica Nadzornog odbora. li održana sjednica Nadzornog odbora", utvrdila je Revizija. - prenosi SB ONLINE.

Tekst/Foto: SB Online

Slične vijesti

Najnovije