Općina Rešetari predložila novo rješenje za pružni prijelaz u Rešetarima

Radio Prkos 29.04.2021 ŠIRE NG PODRUČJE
img

U sklopu projekta modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG Dionica Okučani – Vinkovci održana je javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš. Tijekom iste Općina Rešetari je uvidjela da je predviđeno ukidanje željezničko-cestovnog prijelaza u naselju Rešetari i naselju Zapolje.

Naime, u Rešetarima se planira gradnja pothodnika za pješake i bicikliste što nije prihvatljivo zbog činjenice da je južno od postojeće pruge 10 stambenih objekata koji nemaju alternativne pravce komunikacije osim poljskih puteva. S obzirom na novonastale probleme, održan je sastanak predstavnika resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ infrastrukture i Općine Rešetari kako bi se pronašla adekvatnija rješenja od predloženih.

Načelnik općine Rešetari Zlatko Aga istaknuo je kako bi predloženo rješenje ovoga problema imalo negativan utjecaj na žitelji ove ulice jer, kako napominje, alternativni pravac izlaska iz ulice bio bi usmjeren na državnu cestu D51 do autoceste te  obilaznicom prema sjevernom djelu naselja: „Smatramo da je to predugačak pravac koji bi bio problematičan stanovnicima ove ulice, ali isto tako i onima koji se bave poljoprivredom jer se nalazimo u ruralnom djelu. Ne samo što bi mještani ove ulice morali ići obilaznim pravcem nego bi se javio problem i poljoprivrednicima koji obrađuju zemlju na ovom području.

Kako pojašnjava načelnik Zlatko Aga na sastanku su pokušali naći bolje rješenje te je sugeriran još jedan alternativni pravac, odnosno, izlaz kroz Ratarsku ulicu koja se veže na ulicu Vladimira Nazora. U tom slučaju, stotinjak metara ispod pružnoga prijelaza napravio bi se mosni prijelaz i nova ulica kojom bi se povezala Kožarska ulica i Ratarska ulica: „Time bismo stvorili daleko bližu alternativu građanima koji žive ispod ovoga željezničkog prijelaza.

„Mi podržavamo modernizaciju pruge jer nam trebaju kvalitetne i moderne pruge i želimo pomoći upravi HŽ-a, projektnom timu i Ministarstvu prometa koji su kroz EU projekte došli do financijski sredstava. Mi prihvaćamo dijelove ovoga projekta i nudimo alternativu timu koji nudi obilaznicu preko državne ceste. Nadam se da će uvažiti naše prijedloge. Nadam se i da će mještanima ove ulice biti prihvatljiv pravac koji smo predložili.“ – rekao je načelnik Zlatko Aga. 

Modernizacija željeznice povećat će broj vlakova, a putnički bi se trebali kretati brzinom i do 160 km/h što zahtjeva predviđanje svih sigurnosnim mjera. Marko Hoić iz HŽ infrastrukture rekao je kako se, s tehničke strane, zatvaranje željezničko-cestovnih prijelaza radi isključivo iz sigurnosnih razloga i prvenstveno zbog lokalnih ljudi koji žive na tom području. „Znamo koliko su to „crne točke“ u prometu i nesreće koje se događaju na ovakvim prijelazima su najčešće vrlo teške i pogubne. Zato tražimo sve moguće načine da se kod modernizacije pruge za veće brzine i za puno više vlakova u budućnosti, smanji mogućnost takvih „crnih točaka““, naglasio je Hoić. Vrijednost grant ugovora za projektnu dokumentaciju je 11 milijuna eura, od čega je 85% sufinancirano iz EU fondova, na temelju koje je potrebno ishoditi dozvole za gradnju. „Sam projekt gradnje također će se prijaviti za sufinanciranje iz EU sredstava. Modernizacija željezničkog prijevoza će doprinijeti sigurnosti željezničkog i cestovnog prometa“, istaknuo je Hoić te dodao kako će se postojeća tri prijelaza riješiti na način da će se izgraditi nadvožnjaci na dva nivoa. Obnoviti će se sva stajališta sa modernim peronima i pristupima peronima ispod pruge. U gospodarskom smislu otvoriti će se mogućnosti za prolazak više teretnih vlakova s obzirom da je ovo međunarodni prometni pravac. 

Goran Vukšić, koji stanuje u Kožarskoj ulici u Rešetarima u blizini spornoga željezničko-cestovnog prijelaza ističe da stanovnici ove ulice nemaju drugi izlaz iz ove ulice, stoga bi, u slučaju ukidanja ovoga prijelaza, morali prijeći put od 10 kilometara do središta Rešetara od dosadašnjih kilometar i pol: „ Bavim se poljoprivredom, imam troje djece koji idu u školu i sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima i za njih bi bilo najbolje kada bi taj pravac bio što kraći. Zahvali smo što općina misli na nas i trudi se pronaći rješenje.“ – kazao je Vukšić.

Na sastanku je dogovoreno kako je prijedlog Općine prihvatljiv te da je potrebno u projekt uključiti i Hrvatske vode kako bi se izradio troškovnik za izvođenje.

Slične vijesti

Najnovije