NOVA OPĆINA ZAPOLJE: POČETAK KATASTARSKE IZMJERE OTVARA PUT KA RAZVOJU

Radio Prkos 11.04.2024 ŠIRE NG PODRUČJE
img

Na inicijativu Općine Rešetari, Državna geodetska uprava usuglasila je izradu
katastarske izmjere za područje naselja Adžamovci i naselja Zapolje, koja je do
sada bila dio katastarske općine Adžamovci i katastarske općine Brđani, kao i
katastarske općine Bodovaljci, te će se formirati nova katastarska općina
Zapolje.

Radi se o ukupno 165 hektara u građevinskom području naselja Adžamovci, te 482
hektara naselja Zapolje koji su obuhvaćeni sporazumom Općine Rešetari i Državne
geodetske uprave. Katastarska izmjera i novo formiranje nove katastarske općine
jedna je od 50 katastarskih općina u Hrvatskoj čija će izmjera u cijelosti biti
financirana sredstvima Državnog proračuna. Jučer, 10. travnja 2024. godine su
otvoreni radovi u naselju Zapolje. Dugoročna intencija Općinskog vijeća bila je
stvaranje katastarske općine Zapolje, za što je konačno krenula realizacija. „Uz ove
mogućnosti koje je osigurala Vlada RH i Državna geodetska uprava dobili smo
mogućnost formiranja nove općine. Zajednički radimo na problemima na terenu, pa
tako i na provođenju izmjena knjiga državnog poljoprivrednog zemljišta kako bi mogli
stvoriti preduvjete za otvaranje natječaja za dugogodišnji zakup istog. Županija je
nedavno preuzela poslove imovinsko-pravnih poslova države na svom području pa
ćemo na taj način olakšati postupke provedbi“, istaknuo je načelnik Općine
Rešetari Zlatko Aga. Rekao je kako su za svaki daljnji kvalitetan razvoj jedinica
lokalne samouprave bitni imovinsko-pravni odnosi.

Radi se o 430 km2 koji će se izmjeriti i uključuju sva građevinska područja
obuhvaćena Prostornim planom Općine Rešetari i šire od njega kako bi se dobili
točni podaci. „Ovo je jedan veliki iskorak jer nema razvoja gospodarstva niti cijelog
društva u cjelini bez katastarskih izmjera. Svima u ovom projektu zahvaljujem se jer
je ovo izuzetno važno za cijelu Županiju. Svi smo zajedno prepoznali nužnost
ovakvih projekata jer moramo naglasiti važnost sređenosti imovinsko-pravnih odnosa
i zemljišno-knjižnih podataka za cjelokupni život i gospodarski razvoj“, naglasio je
župan Brodsko-posavske županije dr.sc. Danijel Marušić.

„Ovjekovječili smo danas povijesni trenutak za Rešetare. Započinjemo katastarsku
izmjeru i obnovu zemljišne knjige za novu općinu Zapolje temeljem programa Vlade
RH koja je prepoznala da ove evidencije pridonose razvoju sredine“, rekao je
ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić. Vlada RH donijela je
višegodišnji program katastarskih izmjera u vrijedan 36 mil.€ osiguranih u Državnom
proračunu. „Pozivam sve stanovnike Zapolja da se aktivno uključe u katastarsku
izmjeru kojom će se omogućiti da svaka katastarska čestica u konačnici bude 1/1 u
katastru i u zemljišnim knjigama. Postupak je za sve besplatan“. Dodao je kako je
dokazano da se vrijednost nekretnina s uređenim evidencijama višestruko diže.
Lokalnoj i regionalnoj samoupravi omogućuje se ulaženje u investicije s čistim
papirima.


Zbog nedovoljno točnih evidencija katastra i zemljišnih knjiga, nesklada stvarnog
stanja s postojećim evidencijama te mnogobrojnih neriješenih imovinskopravnih
odnosa, koji nositeljima prava otežavaju upravljanje nekretninama u njihovu
vlasništvu, početak katastarske izmjere planiran je već krajem mjeseca travnja ove
godine, a rok završetka je godinu dana. Riječ je o besplatnom postupku za sve
mještane kojim oni mogu, ako ima potrebe, svoje vlasništvo okrupniti, otparcelirati ili
podijeliti nasljednicima i drugo u prostoru, do upisa svih svojih objekata.

U 17 jedinica lokalne samouprave izmjereno je više od 15.000 ha površina koje je
potrebno urediti, u što je uloženo više od 5 mil.€. U sljedećim godinama program će
se nastaviti jer je potrebno obuhvatiti oko 600.000 ha na području cijele zemlje, za
što će se osigurati sredstva u iznosu od 400 mil.€.
Brodsko-posavska županija je jedna od najaktivnijih županija po pitanju uređenja
knjiga. „Županija svojim kontinuiranim radom nastoji raditi na osiguravanju svih
tehničkih uvjeta za provedbu poslova usklađivanja podataka kako bi potaknuli daljnji
razvoj gospodarstva“, rekao je Leo-Mario Pavić, pročelnik Upravnog odjela za
opću upravu i imovinsko-pravne poslove pri Brodsko-posavskoj županiji.

Ivica Stipetić, pročelnik Područnog ureda za katastar, Ispostava Slavonski
Brod istaknuo je kako su prošle godine kandidirali općine Berovci i Staro Petrovo
Selo sa 1.500 ha te je izmjera pri kraju. Ove godine su na natječaj prijavljene četiri
lokacije za ukupno 1.500 ha. „Zapolje nije katastarski snimljeno unazad 150 godina,
zadnji podaci sežu iz razdoblja Austro-Ugarske, pa je ovaj posao bio nužan jer
stvarno stanje ne odgovara mapama. Tendencija je da svako naselje ima svoju
katastarsku općinu. Plan je u 10 godina izvršiti izmjere na glavnoj cesti od Broda do
Gradiške, uz dijelove na županijskim, kako bi zaokružili cijeli proces.“

Nakon ovih planiranih izmjera, planira se i izmjera i u preostalim naseljima općine
Rešetari u kojima do sada to nije učinjeno, te se planira novo formiranje katastarske
općine Bukovica, koja je do sada bila unutar k.o. Baćindol, te izmjera naselja Brđani,
kao i k.o. Gunjavci i Drežnik.

Pojedinci prilikom sređivanja imovinsko-pravnih odnosa postupak plaćaju u prosjeku
1.000,00 €, pa je pogodnost besplatnog rješavanja dugogodišnjih postupaka iznimna
mogućnost za sve građane.
Zbor građana ova dva naselja održat će se 25. travnja 2024. godine u Zapolju u
mjesnom domu oko upozorenja sa dinamikom radova te načinom suradnje fizičkih
osoba sa geodetima na terenu.

Izvor:
Morana Tomić

Slične vijesti

Najnovije