Kreirajmo kvalitetniji život zajedno IV

Radio Prkos 02.03.2024 ŠIRE NG PODRUČJE
img

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju, kodni broj: SF.3.4.11.01.0278 i članka 48. Statuta Općine Rešetari („Službeni glasnik“ br. 1/18, 1/20 i 1/21) Općinski načelnik Općine Rešetari dana 16. veljače 2024. godine raspisuje 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA

“KREIRAJMO KVALITETNIJI ŽIVOT ZAJEDNO IV”

Prijava se podnosi u pisanom obliku putem redovne pošte ili osobno na adresu: OPĆINA REŠETARI, Ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška

Ovaj poziv otvoren je za cijelo vrijeme trajanja projekta kako bi se zainteresirani korisnici mogli prijavljivati i za vrijeme trajanja projekta te ovisno o mogućnostima naknadno uključiti u projekt.

Za sve informacije o Javnom pozivu obratiti se u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari osobno ili na telefon: 035/367-296

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine (stariji od 65god i osobe sa invaliditetom) koji zadovoljavaju uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Općine Rešetari, Ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari te na internet stranici https://resetari.hr

Izvor: Opčina Rešetari

Slične vijesti

Najnovije