Gimnaziji Nova Gradiška za projekt Go green 3.809,14 EUR

Radio Prkos 27.01.2023 ŠIRE NG PODRUČJE
img

U Gimnaziji Nova Gradiška održan je sastanak u sklopu projekta Go green, projekta za darovite učenike financiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 3.809,14 EUR. Sastanku su, uz ravnateljicu Ljiljanu Ptačnik i voditelja projekta, prof. biologije i kemije Josipa Sokića, prof. kemije Ilijanu Ban i prof. biologije Marka Plandera uključenima u projekt, nazočili partneri u projektu, predstavnici Industrijskog parka Nova Gradiška, direktor Marko Ivković i voditeljica odjela marketinga i usluga Marijana Škara Ivković, te direktor Odlagališta d.o.o. Marijan Furić. Dogovorena je suradnja s partnerima i predstavljen tijek rada s učenicima do kraja školske godine. Voditelj projekta, prof. Sokić, objasnio je cilj i važnost projekta i očekivane rezultate. Učenica Gabriela Müller istaknula je da se učenici vesele suradnji s partnerima i usvajanju novih, za život važnih kompetencija, posebice poduzetničkih. Upravljanje okolišem kao temeljnim životnim resursom u okvirima održivoga razvoja ključna je zadaća suvremene civilizacije. Stoga je nužno da čovjek svoje djelovanje uskladi s mogućnostima prirodnih sustava, odnosno da usvaja načela održivoga razvoja. U tome smislu obrazovanje ima odgovornost pridonijeti stvaranju društva temeljenoga na održivosti. Učenici će izrađivati nove i zanimljive predmeta od recikliranih materijala i promotivne materijale, promicati održivi razvoj na lokalnoj razini, surađivati s gradskim tvrtkama vezanim uz održivi razvoj, što će naposljetku doprinijeti razvoju njihova kritičkoga mišljenja, osobne i društvene odgovornosti nužne za održivost, socijalnih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, suradnje i timskog rada, kompetencija vezanih za cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj.

Slične vijesti

Najnovije