VAUČERI ZA OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH I ZAPOSLENIH OSOBA

Radio Prkos 26.01.2023 ŠIRE NG PODRUČJE
img

PU AMC kožarska 2 ,sredstvima EU omogućuje i provodi besplatno obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba koje se žele prekvalificirati i na taj način biti atraktivniji na tržištu rada,uz pomoć vaučera,pa svakako pročitajte ovaj tekst koji vam može pomoći da usavršite svoja znanja.
Vaučeri su:
Financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih gdje korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja, a trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja. U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da se razlika u visini iznosa podmiri od strane korisnika ili poslodavca.

Program obrazovanja može trajati:
- za nezaposlenu osobu do šest mjeseci
- za zaposlenu osobu do 10 mjeseci (zbog mogućnosti usklađivanja provedbe programa s radnim obvezama polaznika)

Tko sve može koristiti vaučer za obrazovanje?
Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života kojima se dodjelom vaučera osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta.
Korisnik vaučera ne može biti:
• osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja,
• osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti te
• osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Zašto vaučer sustav?
Sustav omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija
Vještine u ponudi su tražene na tržištu rada i izravno mogu unaprijediti zapošljivost i produktivnost na tržištu rada
Polaznik samostalno odabire program koji želi pohađati kao i pružatelja obrazovanja
Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva
Sustav je aplikativno podržan te se provodi s minimalnim administriranjem
Razvoj sustava vaučera prepoznat je i od strane EK te su u okviru NPOO osigurana financijska sredstva
Korisnik može koristiti samo jedan vaučer za obrazovanje financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naši programi:

KNJIGOVOĐA
Uvjeti upisa:
Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
(Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)
Pohađanjem programa obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa - knjigovotkinja polaznik će upoznati osnove računovodstva, blagajničko poslovanje i platni promet; naučiti evidentirati imovinu i obveze; obračunavati PDV, plaće i naknade te otvoriti poslovne knjige i evidentirati promjene u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera.

RUKOVATELJ viličarom u skladišnom prostoru
Uvjeti upisa: Punoljetnost, Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1, (Kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja), Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom
CILJ: Omogućiti polaznicima stjecanje znanja i vještina potrebnih za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru primjenom digitalnih tehnologija na ekološki prihvatljiv način uz korištenje zelenih energija.Polaznici će biti osposobljeni za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru u dijelu pripreme viličara za rad, rukovanje viličarom pri zahvatu prenošenju i odlaganju različitih vrsta tereta, provođenje pregleda viličara, utvrđivanje i prijavljivanje kvarova na viličaru, korištenje tehničke dokumentacije viličara kao i korištenje sredstava osobne zaštite u skladu s pravilima i propisima zaštite na radu u skladištima i pri rukovanju viličarom.

Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima
Uvjeti upisa: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)
Program se sastoji od 3 modula: Osnove EU fondova; Osnove projektnog upravljanja i Osnove javne nabave.
Cilj modula osnove EU fondova je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u pripremi projekta u skladu s natječajima za dodjelu sredstava za financiranje projekta. Polaznici će moći razlikovati vrste EU fondova i programa Europske unije te identificirati nadležne institucije u Republici Hrvatskoj u cilju pronalaženja optimalnih izvora financiranja projekta.
Cilj modula Osnove projektnog upravljanja je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u svim fazama projektnog ciklusa. Polaznici će moći izrađivati dokumentaciju u svim fazama projektnog ciklusa, odabirati načine komunikacija s dionicima projekta, izrađivati logičku matricu projekta i planirati marketinške aktivnosti u cilju vidljivosti projekta. Uz navedeno, polaznici će moći i izrađivati izvješća za sve faze projektnih aktivnosti .
Cilj modula Osnove javne nabave je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u svim fazama provedbe postupka javne nabave. Polaznici će moći razlikovati postupke javne nabave, poznavati slijed kreiranja dokumentacije u postupcima javne nabave te napraviti plan nabave. Uz navedeno, polaznici će moći raspoređivati i arhivirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave.Detaljnije informacije možete dobiti u PU AMC od voditeljice Slavice Štefanac ili na broj telefona 346 610 .zpp

Slične vijesti

Najnovije