S portala SLAVONIJA IN: Tko je kriv za moguću izgradnju "svinjograda", gradonačelnik ili župan?

Radio Prkos 22.12.2022 NOVA GRADIŠKA
img

Portal Slavonija.IN prenosi analizu čitatelja pristiglu na njihov redakcijski mail, a koji je želio ostati anoniman.

Poštovat ćemo njegovu želju uz neizostavan okus gorčine zbog atmosfere straha i autocenzure koja vlada u Hrvatskoj, a nametnuli su je razni politički moćnici. - stoji na portalu SLAVONIJA.IN.

Pismo objavljujemo u cijelosti:

„Nisam upućen u sadržaj prezentacije koja je održana u IPNG kao niti u postupak ishođenja posebnih uvjeta (je li riječ o lokacijskoj dozvoli obzirom da se u jednom kontekstu spominju faze gradnje ili samo o građevinskoj dozvoli s više uporabnih cjelina) tako da ne znam potankosti o tome no mogu reći slijedeće:

Studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj svinja te bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima - ŠIRJAN d.o.o. objavljena je na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/04_02_2022_Studija_Sirjan.pdf

U Vašem osvrtu spominjete „kako bi postojeći GUP stavio vam snage“ – koliko je vidljivo iz javno dostupne dokumentacije, predmetna lokacija nije obuhvaćena GUP-om nego PPUG-om (Prostorni plan uređenja grada – GUP pokriva područje naselja Nova Gradiška a PPUG kao krovni dokument cjelokupnu jedinicu lokalne samouprave). Kod ovako delikatnih stvari potrebno je koristiti ispravnu terminologiju. Dodatno – gradsko vijeće ne može samo tako nešto staviti izvan snage, postoji propisana procedura i rokovi. Predmetni PPUG je plan nižeg reda u odnosu na Prostorni plan BPŽ te tek ako se nešto stavi „van snage“ u okviru plana višeg reda, tada se plan nižeg reda samo uskladi s time. Obrnuto ne ide. Dakle ako biste i postigli kriterij da se promjenom propisa onemogući gradnja objekta takve veličine – Investitor se može pozvati na neusklađenost plana nižeg reda s planom višeg reda i opet doći do dozvole.

Prostorno planska dokumentacija prema hijerarhiji:

Prostorni plan županije (Sl.vjesnik BPŽ 04/01, 06/05, 11/07, 14/08, 05/10, 09/12, 39/20, 45/20, 18/22)

Prostorni plan uređenja grada (Novogradiški glasnik (06/99, 01/03, 03/03, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 07/18, 09/18, 02/21, 05/21)

Generalni urbanistički plan grada (Novogradiški glasnik  03/03, 05/07, 06/10, 09/18, 05/21)

Urbanistički plan uređenja  IPNG(Novogradiški glasnik 09/07, 05/22)

Urbanistički plan uređenje Panonski zeleni IPNG (Novogradiški glasnik 08/13, 02/21, 05/21)

 Ishođena Građevinska dozvola predstavlja sama po sebi određeni oblik vlasništa i proces se ne može zaustaviti sam po sebi jer netko misli da nešto možda „smrdi“ ili ne. Uopće nije u tome stvar. Ono što je potrebno je pažljivo pročitati predmetnu studiju i od Investitora zatražiti da se pridržava onoga što si je sam propisao. Sve što je sadržano u samoj Studiji, obrađeno je i u Rješenju resornog Ministarstva:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/02_09_2022_Rjesenje_Gradjevina_uzgoj_svinja_Sirjan.pdf

Sve što se traži od učesnika je da se pridržavaju zakonom propisane procedure. Dakle, Grad Nova Gradiška navodnim obustavljanjem postupka izdavanja posebnih uvjeta počinio je grešku na koju se Investitor može žaliti a drugi stupanj može odlučiti potpuno suprotno i stvar vratiti na početak. Dakle, ono što se može učiniti je:

Zatražiti da se u glavni projekt implementiraju odredbe iz Rješenje resornog Ministarstva (izrada elaborata koji se mora dostaviti Gradu na uvid i odobrenje)

Implementacija propisanih mjera zaštite bioraznolikosti, mjera zaštite zraka itd….

Zatražiti npr. postavljanje senzora amonijaka, sumporovodika i dr. u 2 zone oko farme (recimo 100 i 300 m udaljenosti) sa sustavom automatskog očitavanja i upozoravanja te javna objava (refernca: semafor o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu)

Uvjetovati uzorkovanje podzemnih voda i laboratorijsku analizu npr 2 puta dnevno i javnu objavu podataka (na lokaciji zahvata, u krugu 300 m, 750 m i 1500 m nizvodno)

Uvjetovati da sve nerazvrstane ceste koje budu oštećene tijekom izgradnje moraju biti obnovljene o trošku Investitora (napravi se pregled stanja prije početka izvođenja radova te nakon izvođenja radova)

Uvjetovati pokusni rad od 12 ili 18 mjeseci kako bi se u realnim klimatološkim uvjetima ispitalo stvarne utjecaje. Npr. počne se s 10% proizvodnog kapaciteta, odrede se kontrolne točke (tzv. milestones) i zatim se kapacitet sukcesivno povećava ako su ispunjeni kontrolni uvjeti. Uporabna dozvola se može izdati tek po završetku pokusnog roka.

U studiji se spominje opskrba električnom energijom putem agregata snage 300 kVA – tu se može propisati razina buke koja se mora dokazati i provjeriti

Ako se gradi bioplinsko postrojenje, kroz elektro projekt se mora prikazati način isporuke i korištenja energije. Bioplinsko postrojenje (kao i svi obnovljivi izvori energije) ima oscilacije u proizvodnoj snazi što bi značilo pojačanje sustava kroz HEPovu mrežu, jer sigurno neće moći sami potrošiti svu električnu energiju usred sezone a ostaje i pitanje što sa viškom toplinske energije? Znači li to emisiju u zrak ili izgradnju druge infrastrukture (sušare, staklenici….)

 Uz ovo, moram spomenuti da su neke stvari prošle potiho „ispod radara“. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je smješten na samom rubu IPNG i trenutno je pokusni rad u tijeku. Ako upravitelj sustava procijeni da su mu troškovi pogonske energije i kemikalija preveliki u odnosu na cijenu koju može naplatiti građanima…pogodite što će se dogoditi? Imate dovoljno iskustva s pitkom vodom…

Dodatna stvar, jugozapadno od grada predviđena je lokacija za regionalni centra za gospodarenje otpadom. Pokriva područje skoro 4 županije i 300.000 stanovnika s pratećom industrijom. Planirano je korištenje iste tehnologije kao i do sada izgrađenim centrima:

Kaštijun u Istri https://www.glasistre.hr/istra/prosvjed-ispred-kastijuna-u-vrijeme-sastanka-kojeg-je-sazvao-zupan-804224

Marišćina kod RIjeke  https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/muke-po-mariscini-gradjani-ogorceni-zbog-smrada-najavljuju-prosvjed-za-subotu---612930.html

Trenutno su u fazi gradnje Bikarac kod Šibenika https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/sibenik/vijesti/sibenik/nasi-reporteri-napravili-su-dir-po-bikarcu-nice-najveca-sibenska-tvornica-ona-za-preradu-smeca-proizvodit-ce-humus-i-gorivo-za-austrijske-toplane-1080165

 i Biljane Donje kod Zadra https://www.vecernji.hr/vijesti/od-11-centara-za-otpad-otvorena-samo-dva-a-jos-jedan-radi-probno-1596661

Kakav ishod očekujete od ovoga? Nije problem ni što se gradi ni gdje se grad………nego način na koji se gradi.

Inače, Gradonačelnik Nove Gradiške često navodi da je po struci inženjer arhitekture. Inženjeri razgovaraju brojevima (beza mahanja rukama i teatralnog scenskog nastupa).“

Tekst/Foto: Slavonija.IN

Slične vijesti

Najnovije