O NAMA

O NAMA

Osnivač - portala www.radioprkos.hr

Neprofitna udruga OSMIJEH Nova Gradiška

Predsjednica udruge Kata (Zlata)Pazman-Petrić

Ul. Marije Jurić Zagorke 11

Nova Gradiška

tel 035 363-477

     035 408-553

Kolumna