Ja sam mali poduzetnik

Ja sam mali poduzetnik

Jučer je Ivana Trupina dogradonačelnica grada, na konferenciji za medije predstavila slikovnicu"Ja sam mali poduzetnik", tiskanu u sklopu akcije Grad prijatelj ženskog poduzetništva i Grad prijatelj djece.Nakon tiskovne konferencije u dvije gradske osnovne škole najmlađima su podjeljene ove edukativne slikovnice .Na konferenciji za tisak uz ostalo je istaknuto da će Grad i nadalje raditi na izgradnji dječjih igrališta,a u sklopu gradskog proračuna za 2019 provoditi će se niz mjera kojima će se stimulirati djecu i mlade.Mihaela Đeraj pročelnica je naglasila, da u Gradu, potpomognute proračunskim sredstvima djeluju sportske i kulturne udruga u koje je uključeno svako treće djete,održavaju se brojene radionice,manifestacije.Trupina je istaknula kako prestižne titule Grad prijetelj djece i Grad prijatelj ženskog poduzetništva nisu samo deklarativne već ih potvrđuje niz socijalnih i pronatalitetnih mjera kojih će biti još i više u narednoj godini.zp

Kolumna