Rade marljivo i odgovorno

Rade marljivo i odgovorno

U  gradskoj vijećnici u tijeku je Dječje gradsko vijeće kojemu je organizator Društvo Naša djeca Nova Gradiška.Sjednici su se odazvali svi vijećnici,a Tea Golić gradonačelnica Dječjeg gradskog vijeća informirala je prisutne o svemu što su radili tijekomom ove godine.U nastavku će usljediti plan i program rada za narednu godinu.zp

Kolumna