ONE WORLD ONE LOVE ONE COMMUNITY

ONE WORLD ONE LOVE ONE COMMUNITY

Danas je Športska udruga gluhih Nova Gradiška održala uvodnu konferenciju još jednog sjajnog projekta kojeg provode zahvaljujući sredstvima EU fondova. U suradnji s partnerskim uudrugama mahom iz Nove Gradiške, započeli su projekt koji će potrajati 36 mjeseci. Projekt je realiziran preko Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku a vrijedan je oko 1,5 mil.kn od čega je čak oko 1,3 mil kn. bespovratnih srestava. O ovome više poslušajte ovih dana u programu Radio Prkosa.

ATB

Kolumna