Podrška za uspjeh djeteta

Podrška za uspjeh djeteta

Uduga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih Prevncija zajedno sa svojim partnerima udrugom Sunce i udrugom Leptirić sinoć je u novoobnovljenim prostorijama u ulici Vladimira Nazora 8, Nova Gradiška održala prezentaciju vezanu uz aktivnosti provedbe svog ,s pravom možemo reći ,uspješnog programa.Predsjednica Aleksandra Grubač defektolog-soc.pedagog iznjela je detalje trogodišnjeg programa usmjerenog razvoju udomiteljstva i radu s djecom u riziku razvoju,problemu u ponašanju,teškoćama u učenju i zdravstvenom stanju.Ovim programom se pruža podrška udomiteljima u otklanjanju specifičnih problema,osigurava se rad stručnjaka s djecom koja imaju emocionalne i razvojne teškoće,probleme u ponašanju.Vrijeme trajanja programa je 36 mjeseci,a iznos koji je sve ovo omogućio je 498.000 kuna,odobren iz Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku.Sinoć smo saznali da je ciljana skupina 25 djece u dobi od 7 do 12 godina. Nazočili smo i jednoj radionici na kojoj su djeca zajedno sa svojom učiteljicom savladavala školsko gradivo.U okviru ovog projekta provodi se logoterapija,rehabilitacija,glazbene igraonice,sastanci partnera,a povećan je i broj socijalnih usluga u zajednici.Što reći izuzev konstatirati da u ovoj udruzi svakodnevno razijvaju društveno koristn rad,imaju znanje i potencijal.Ovo je primjer dobre prakse koji je jasno definirao potrebe u našoj zajednici,ali i intenzivirao suradnju više udruga. Njihovi napori u ovom grdu sve više se prepoznaju.A kako bi ovakav rad imao smisao građani i građanke trebaju imati zajedničke poglede i usmjerenja o tome što žele promijeniti,koje probleme riješiti.Sloga i koordinacija,razgovori,uključivanje i povezanost samo su neki od preduvjeta za ovakav rad,sve ostalo je ljubav i volja da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna.A toga u udurzi "Prevencija"i kod njihovih partnera ima ponajviše.zp

Kolumna