Dječji tjedan u Novoj Gradiški

Dječji tjedan u Novoj Gradiški

Dječji tjedan je započeo i u Novoj Gradiški javnim skupom djece i igrama naših baka. Sutra je kreativna radionica Izradi pa igraj, a u srijedu besplatna projekcija filma. U četvrtak je susret djece Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća s gradonačelnikom i predstavnicima gradske vlasti, a u petak je bajkaonica. U subotu 13 listopada biti će humanitarna utrka "Za tvoj korak tisuću naših". Dječji tjedan ima za cilj usmjeriti pozornost javnosti prema položaju, pravima i potrebama djece u društvu, organizirati priredbe, pokrenuti akcije od šireg značaja,poticati volonterski i društveni rad u lokalnoj zajednici i šire.

Kolumna