Privremena regulacija prometa nerazvrstanih cesta u naselju Rešetari

Privremena regulacija prometa nerazvrstanih cesta u naselju Rešetari

Nerazvrstane ceste na području Općine Rešetari u naselju Rešetari u ulicama Vladimira Nazora, Matije Gupca, Frankopanska, J.B.Jelačića, K. Tomislava, Kožarska, promet vozila će se regulirati privremenom prometnom signalizacijom, redoslijedom kako dopuštaju vremenski i tehnički uvjeti.

Zbog izvođenja radova gradnje kanalizacijske mreže novoplanirane dionice kolektora i sekundarnih kanala i izvođenja radova kućnih priključaka, odvoza materijala od iskopa iz navedenih ulica na deponije u naselju Rešetari i Adžamovci.
Prilikom odvoza postoji mogućnost otežanog prometa oko navedenih deponija te nanosa blata kamionima na prometnicu.
Izvođač radova Koming d.o.o. iz Koprivnice će redovito kombiniranim strojem provoditi aktivnosti čišćenja zemlje sa prometnica.

Postavit će se prometna signalizacija za privremeno reguliranje prometa. Cesta će se regulirati privremenom signalizacijom svaki dan od 7:00 do 17:00 sati, dok se na istima odvijaju radovi odvoza materijala od iskopa iz navedenih ulica na deponije u naselju Rešetari i Adžamovci.

Izvor/foto : Općina Rešetari

Kolumna