Održana prezentacija šumskih radova

Održana prezentacija šumskih radova

Uposlenici uprave šuma Podružnica Nova Gradiška danas su održali prezentaciju šumskih radova. Na prezentaciji je voditelj UŠP Nova Gradiška, Hrvoje Žakić, dipl.ing šumarstva prezentirao osnovne podatke o Podružnici Nova Gradiška, a bilo je govora i o proizvodnji, izradi osnova gospodarenja, radovima na njezi, obnovi i zaštiti šuma. Cilj današnje prezentacije je upoznati javnost s šumarskim radovima koji se obavljaju u državnim šumama. Šume i šumarski sektor važan su dio stakleničkih plinova, umanjuju količinu CO2 u zraku te pružaju usluge ekosustava, kao što je drvna građa, energenti, te bioraznolikost. Nevjerojatan je opus poslova kojima se ova uprava bavi. Od gospodarenja šumama, pa sve do zaštite šuma, lovstva,protupožarne zaštite. Naše novoobnovljene šume primjer su uređenja krajobraza i možemo sa sigurnošću reći kako je šumarstvo od iznimne važnosti za opstanak čovjeka na ovim našim područjima. I ovakve radionice i prezentacija rada vrlo su korisne jer treba shvatiti da odmah nakon prorijede šume ide pošumljavanje i njega, a to je dugotrajan proces. Cilj prezentacije u čemu su naši šumari upotpunosti danas uspjeli, bio je osvijetliti aspekt zaštite prirode, stoga je Žakić poseban osvrt dao važnosti gospodarenja autohtonim vrstama, te samim time prevenciji i uklanjanju iznvazivnih vrsta kao jednom od prioriteta u radu. I da zaključimo. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška radi vrlo odgovorno i savjesno, a stečena iskustva koja su danas prezentirali svakako je potrebno dati javnosti na znanje.

 

Kolumna