Zlatni grad

Zlatni grad

Jučer je u gradskoj vijećnici Grada Nova Gradiška održana prezentacija idejnih rješenja za projekt izgradnje nastavno-sportske dvorane Gimnazije u čijoj izradi su sudjelovali studenti arhitekture Fakulteta građevinarstva iz Splita i radovi studenata Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba na temu "Zlatni grad"-Dom za stare u Novoj Gradiški.U sve radove je uloženo puno truda i znanja,a mentori i studenti ova dva fakulteta naglašavaju kako ovaj grad ima vizuru koju treba nadograditi.Najbolji radovi trebaju valorizirati i istaknuti sve prednosti koje imamo,stoga i ocjenjivački sud smatra da su ponuđeni radovi kvalitetni i plijene pozornost.Svoje komentare na pristigle radove mogli su na prezentaciji izrći i naši sugrađani.U ime predstavnika provoditelja ovog natječaja gradonačelnik Vinko Grgić kaže:

"-Sam prostor obuhvata,bio je presudan da raspišemo natječaj.Za ove studente je to bio pravi izazov i inspiracija za projektna rješenja.Gradska vojarna determinira naš grad,a ponuđena rješenja spajaju prošlost i budućnost,te potvrđuju uzrečicu da je Nova Gradiška grad sa dušom.Riječ je o iznimno važnom prostoru,a grad ima kvalitetne prijedloge kojima želi naglasiti funkcionlano značenje ovog područja.Što se tiče dvorane namjenjene Gimnaziji svi znamo kliko je ona neophodna.Gradska vlast čini sve kako bi smo uredili Novu Gradišku."

Uređenju pojedinih područja grada prethodile su dugotrajne pripreme,a onaj koji nešto gradi mora biti znalac,svojevrsni homo technicus.Prilikom građenja uvijek se očituje sposobnost i znanje u rješvanju projektnog zadatka i moraju se poštivati određena načelna,ali u ova teška vremena valja biti i racionalan pa se nadamo da će se s riječi prijeći na djela i da će neki građevinski projekti u dogledno vrijeme ovaj grad učiniti dostojnijim mjestom življenja za njegove sugrađene.A svima nam je želja da se zaustavi odlijev mladih iz Nove Gradiške.

 

Kolumna