Rješenja za vladajuće kvalitetna, za oporbu upitna

Rješenja za vladajuće kvalitetna, za oporbu upitna

Tijekom aktualnog sata gradski viječnici su postavili niz pitanja i dobili odgovore na njih. Gradonačelnik Vinko Grgić je iskoristio prigodu i predstavio neke od najvažnih dokumenata koji govore da se radi na pitanju gospodarske obnove. Saznali smo da postoji lista investitora koji žele ulagati u Industrijski park, te je gradonačelnik ustvrdio kako se radi o ozbiljnim namjerama koje će u konačnici rezultirati novim radnim mjestima u gradu. O ovome se razvila kvalitetna i sadržajna rasprava iz koje je razvidno stajalište i želja svih da se u grad vrate oni koji su ga u potrazi za poslom napustili. Bilo je riječi i o novom zapošljavanju u tvrtkama kojima je grad osnivač.

Stabilnom većinom usvojeni su Prijedlog programa rada GV, Statut grada i Poslovnik Gradskog vijeća, bilo je govora o gospodarenju otpadom na području Nove Gradiške, kao i o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, a donešene su i mjere za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i njegovog uklanjanja.

Ono što je uslijedilo na najbolji način ilustrira djelomično razmimoilaženje u mišljenjima i pristupu vijećnika-građana s najvećim utjecajem u Gradu Novoj Gradiški, a odnosi se na materijalna prava vezana za kojeficijente i primanja gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, naknade vijećnicima i članovima radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće, kao i za povećanje plaća uposlenicima. Obrazloženo je da je povećanje u skladu sa zakonskim odredbama, ali je isto tako rečeno da će oni koji budu radili i zalagali se dobiti veće plaće, a oni koji budu manje aktivni biti će u najnižem platnom razredu.

Tamo gdje treba pokazati socijalnu osjetljivost svakako je novčana pomoć umirovljenicima u 2018, kao i novčana pomoć obiteljima sa 6 i više djece, što je hvale vrijedno.

Na današnjoj sjednici donešena je odluka i o prodaji nekih poslovnih prostora u vlasništvu grada. I da rezimiramo vladajući misle da su sva ponuđena rješenja kvalitetna, a oporba neka od tih rješenja drži upitnima. Tko je u pravu, a tko u krivu pokazati će vrijeme!

 

Kolumna