Odlična vijest:Žena zaželi,žena radi

Odlična vijest:Žena zaželi,žena radi

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji na kojoj su gradske vlasti predstavile projekt "Žena zaželi, žena radi" saznali smo da je vrijednost projekta koji je odobren Novoj Gradiški 6.658.829,01, a projekt se u cijelosti financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda-učinkoviti ljudski potencijali.

Projekt "Žena zaželi, žena radi" u skladu je s europskim nacionalnim preporukama o unaprijeđivanju položaja žena na tržištu rada i zaštiti prava žena. U skladu je sa smjernicama politike zapošljavanja država članica EU i s naglaskom na promicanje socijalne uključivosti, suzbijanja siromaštva. Pedeset žena iz Nove Gradiške uključiti će se na tržište rada skrbeći o dvjesto osoba starije životne dobi koje su u nepovoljnom položaju. Gradu je odobren vrlo vrijedan projekt koji će omogućiti u narednom periodu, unaprijeđenje radnog potencijala žena, koje će pružati podršku starijima, bolesnima nemoćnima osobama s invaliditetom. Ali, ciljanoj skupini omogućiti će se i dodatno obrazovanje, odnosno osposobljavanje kako bi se poboljšale njihove socijalne, emocionalne i kreativne sposobnosti što će zacijelo rezultirati kvalitetnijim životom i smanjenjem socijalne isključivosti. Pružanje pomoći starijima razviti će i različite oblike socijalnih usluga koje će pridonijeti i uključivanju starijih u život naše zajednice. Na današnjoj tiskovnoj konferenciji naglašeno je kako će se i nadalje raditi na poboljšanju radnog položaja naših sugrađana s ciljem i naglaskom da se zaustavi iseljavanje iz Nove Gradiške, jer su ambicije gradske vlasti prvenstveno usmjerene prema oživljavanju gospodarstva.

Ivana Trupina dogradonačenica ističe da je ova mjera zapošljavanja prepoznata od EU dala rezultata i da će se nastaviti aplicirati prema fondovima, te zaključuje da gradska vlast ide u željenom smjeru.

 

Kolumna