Zaposlena žena

Zaposlena žena

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška pokrenula je zajedno sa svojim suradnicima projekt "Zaposlena žena za jako i solidarno društvo"tijekom kojega će biti zaposleno 5 teško zapošljivih žena starijih od 50 godina,te osobe s lakšim invaliditetom. Osobe će raditi na poslovima pružanja usluga i pomoći starijima,posebice osobama s težim invaliditetom. Na konferenciji za tisak Nikolina Jureković je upoznala s vrlo uspješnim radom ove Udruge. Josip Brozović je naglasio kako je cilj projekta "Zaposlena žena"osnažiti i povećati stupanj samostalnosti kod 5 žena kroz pružanje pomoći potrebitima. Na taj način će se ostvariti višestruko pozitivan utjecaj na razvoj slabo razvijenih lokalnih zajednica,a istodobno će se povećati kvaliteta života starijih i osoba s invaliditetom. Velike napore i brojne radne aktivnosti ove udruge pozdravila je i pohvalila i dogradonačelnica Ivana Trupina koja je istaknula i da je i Grad kandidirao projekt zapošljavanja žena i dobio sredstva iz EU socijalnog fonda Operativnog programa Učinkovitost ljudskih resursa. Tiskovnu konferenciju uz novinare i goste pratili su s velikim zanimanjem i članovi Udruge gluhih i nagluhih kojima je tumač znakovnog jezika bio gospodin Josip Bošnjak,tako da su im sve informacije bile odamah prezntirane sažeto i jasno. Tako to rade u ovoj Udruzi u kojoj je organizacija rada na vrlo visokom nivou i ne treba čuditi što već imaju u pripremi osmišljene nove projekte o kojima će biti više riječi nekom drugom prilikom. 

 

Kolumna