Raspisan natječaj Općine Rešetari za financiranje projekata...

Raspisan natječaj Općine Rešetari za financiranje projekata...

Općina Rešetari temeljem zakonskih odredbi i drugih propisa raspisuje natječaj za dostavu programa, projekata i javnih potreba koji se financiranju iz sredstava proračuna Općine.

Cilj raspisivanja natječaja je povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe Općine Rešetari kao zajednice u cjelini.

Financijska podrška dodijelit će se za provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškom i planskom dokumentacijom Općine Rešetari.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Rešetari za programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2018. godine.

Aktivnosti od interesa za opće dobro i aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i koje podižu kvalitetu života građana Općine Rešetari i šireg okruženja.

U proračunu Općine Rešetari predviđena su sredstva za sufinanciranje različitih programa, projekata i javnih potreba u 2018. godine u ukupnom iznosu od 375.000,00 kuna.

Izvor / foto : Općina Rešetari

Kolumna