Turističko-planinarski zemljovid Psunja

Turističko-planinarski zemljovid Psunja

Hrvatska gorska služba spašavanja je u sklopu projekta kartiranja hrvatskih gorja izdala novi turističko-planinarski zemljovid Psunja. Zemljovid se sastoji od dva kartografska lista i izrađen je u mjerilu 1:25000. Prikazani su brojni sportsko-rekreativni, turistički i ostali sadržaji koji omogućuju sigurnije i kvalitetnije kretanje planinom Psunj. Brojni toponimi su usklađeni s imenima koje koristi lokalno stanovništvo. Planinarski putevi su usklađeni s registrom puteva Hrvatskog planinarskog saveza. Izrada zemljovida je trajala 2 i pol godine.

"Naša najviša slavonska planina je zadnji put imala planinarsku kartu davne 1981. godine. 
Nova karta obuhvaća cijeli Psunj, Pakrac, Lipik, Okučane, Cernik i Novu Gradišku. Prikazane su sve planinarske staze i kontrolne točke, a brojevi staza usklađeni s registrom planinarskih staza HPS-a. Ucrtani su i brojni makadamski putevi koji dosad nisu bili prikazani ni na jednoj karti, a predstavljaju veliki potencijal za razvoj brdskog biciklizma. Prikazani su brojni vidikovci, zidani izvori, okretišta, ažurirane ceste i toponimi, rampe. S ponosom mogu reći da su kompletnu vektorizaciju i "češljanje" terena obavili članovi HGSS Stanice Slavonski Brod Ispostave Nova Gradiška. Zahvaljujem svima koji su dali manji ili veći doprinos izradi ovog zemljovida! Hvala Diegu na mentorstvu i Odjelu za kartografiju HGSS-a na kvalitetnoj edukaciji!
Podržite ovaj naš projekt nabavkom karte!" rekao je Boris Lovrić.

Kolumna